Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Remont i malowanie klatek schodowych oraz wejść do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17, położonym przy ul. Konopnickiej w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r., do godz. 1500. Więcej informacji poniżej: SIWS KLATKI OK przedmiar
Read More

Ogłoszenie o przetargu.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Modernizacja węzłów cieplnych z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi oraz podpionowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Konopnickiej 15 w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r., do godz. 1500. Więcej informacji poniżej: SIWS Kosztorys ofertowy  
Read More

Ogłoszenie o przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy ul. Konopnickiej 15 w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r., do godz. 1500. Więcej informacji poniżej: SIWS projekt kosztorys ofertowy
Read More