Spis stanów wodomierzy.

SM/XXVIII/ 142 /2020                                                                                                                                                                                     Działoszyn, dnia 10 czerwca 2020 r OGŁOSZENIE W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla oraz pracowników Spółdzielni, zwraca się z prośbą o wypełnienie…
Read More

Informacja o zmianie stawek czynszowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie informuje: Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/III/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty 2,01 zł/m2 na kwotę 2,61 zł/m2. Podwyższenie stawki opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (wzrost cen materiałów i usług firm zewnętrznych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stawki ubezpieczenia nieruchomości, wzrost kosztów transportu). Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/III/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m2 na kwotę 0,20 zł/m2. Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.
Read More