Ogłoszenie o przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Remont i malowanie klatek schodowych oraz wejść do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17, położonym przy ul. Konopnickiej w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 07.07.2022 r., do godz. 1500.   Szczegóły poniżej: SIWS Klatki II termin przedmiar
Read More