Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


SM/XXVI/239/2018

Działoszyn, dn. 20.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zaprasza wszystkie chętne osoby/firmy do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn" Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie."

Termin składania ofert do 29.06.2018 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


SM/XXVI/232/2018

Działoszyn, dn. 13.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy.
Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
20 czerwca (środa) bloki nr 1, 2, 3, 4/5;
21 czerwca (czwartek) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10;
22 czerwca (piątek) bloki nr 11, 12, 13, 15;
25 czerwca (poniedziałek) bloki nr 16, 17, 18;
26 czerwca (wtorek) bloki nr 19, 20;
27 czerwca (środa) bloki nr 21, 22;
28 czerwca (czwartek) bloki nr 23, 24;
29 czerwca (piątek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


SM/XXVI/230/2018

Działoszyn, dn. 12.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98 -355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym:

„Sprzedaży i dostawy 102 szt. okien PCV wraz z ich montażem, wykonaniem obróbek wykończeniowych na klatkach schodowych w blokach nr 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 i 15 oraz sprzedaży, dostawy i montażu 102 szt. parapetów zewnętrznych i 84 szt. parapetów wewnętrznych”

Termin składania ofert do 28.06.2018 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 19",
b) Wartośc zadania: 707 172,92 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 624 773,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, ocieplenie w loggiach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja rozdzielacza, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów równoważących.

www.zainwestujwekologie.pl


5. Inne

Rozwiń - zwińSpółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Grzegorz Drabowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady
Stanisław Bazan

Sekretarz Rady
Krystyna Konecka


Pozostali członkowie:
Wiesław Szmyt
Agnieszka Ryś
Iwona Janeczek
Gabriel Jędrczak
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.