Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


SM/XXVI/ 156 /2018

Działoszyn, dn. 05.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27.04.2018 r. (piątek) o godz. 15 00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Grota Roweckiego 6, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zwołane zgodnie z par. 112 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą z następującym porządkiem obrad:

Dodano 05.04.2018
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 19",
b) Wartośc zadania: 707 172,92 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 624 773,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, ocieplenie w loggiach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja rozdzielacza, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów równoważących.

www.zainwestujwekologie.pl


5. Inne

Rozwiń - zwińSpółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.