Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


SM/XXV/272/2017

Działoszyn, dn. 03.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ NAD WARTĄ” W DZIAŁOSZYNIE, OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:KONSERWATOR REJONU OSIEDLA I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy - 1 etat (pełny wymiar czasu pracy).
2. Termin składania ofert - 29.08.2017 r. (wtorek) do godz. 12 00.
3. Miejsce składania ofert - siedziba spółdzielni, 98 – 355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 6 (sekretariat).

Więcej informacji w "Ogłoszeniu o naborze".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 03.08.2017


      

SM/XXV/220/2017

Działoszyn, dn. 27.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
Przedmiotowy lokal nr 39 usytuowany jest w bloku nr 22, położonym przy ul. Piłsudskiego, 98 – 355 Działoszyn. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,92 m 2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 3,15 m 2.
Więcej informacji w "Ogłoszeniu o przetargu".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 27.06.2017


      

SM/XXV/204/2017

Działoszyn, dn. 13.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy. Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
21 czerwca (środa) bloki nr 1, 2, 3, 4/5;
22 czerwca (czwartek) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10;
23 czerwca (piątek) bloki nr 11, 12, 13, 15;
26 czerwca (poniedziałek) bloki nr 16, 17, 18;
27 czerwca (wtorek) bloki nr 19, 20;
28 czerwca (środa) bloki nr 21, 22;
29 czerwca (czwartek) bloki nr 23, 24;
30 czerwca (piątek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 13.06.2017


      

SM/XXV/76/2017

Działoszyn, dn. 06.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczynającym się okresem wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowych w zasobach mieszkaniowych, działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o Regulamin Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie przypominamy, że prace ogólnobudowlane wykonywane w mieszkaniach (m. in. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do mieszkania, przeróbki na instalacji c. o.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.
Niezastosowanie się do powyższego, będzie skutkowało kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 06.03.2017 r.


      

Działoszyn, dn. 02.03.2017 r.

INFORMACJA

W związku z zaplanowanym na dzień 17.03.2017 roku (piątek) spotkaniem organizacyjnym ze wszystkimi pracownikami S.M. „Nad Wartą” informujemy, że w tym dniu Spółdzielnia będzie nieczynna w godzinach od 11 30 do 13 30.
W przypadku awarii prosimy o kontakt pod numer dyżurny 606 270 591.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 02.03.2017 r.


      

SM/XXIV/462/2016

Działoszyn, dn. 31.09.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej. Pomiary będą przeprowadzane przez „Zakład Kominiarski NIEBORAK” Mistrz Kominiarski Marek Nieborak”, w godz. 9 00 - 13 30 oraz 15 00 – 17 00, według następującej kolejności:
10 października (poniedziałek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 8, 9.
11 października (wtorek) bloki nr 10, 11, 12, 13, 15, 16.
12 października (środa) bloki nr 17, 18, 19, 20.
13 października (czwartek) bloki nr 21, 22, 23.
14 października (piątek) bloki nr 24, 25, 26, 27.
15 października (sobota) lokale w których w w/w terminach nie zastano użytkownika.

Jednocześnie odbędzie się czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Prosimy o zabezpieczenie kratek wentylacyjnych w mieszkaniach we własnym zakresie. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia powyższych czynności.

Niesprawna instalacja gazowa oraz zły stan przewodów kominowych (wentylacyjnych) są najczęstszymi przyczynami wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu. Udostępniając lokal zadbasz o swoje bezpieczeństwo.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 03.10.2016


      

SM/XXIV/271/2016

Działoszyn, dn. 13.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy. Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
21 czerwca (wtorek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5,
22 czerwca (środa) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10,
23 czerwca (czwartek) bloki nr 11, 12, 13, 15,
24 czerwca (piątek) bloki nr 16, 17, 18,
27 czerwca (poniedziałek) bloki nr 19, 20,
28 czerwca (wtorek) bloki nr 21, 22,
29 czerwca (środa) bloki nr 23, 24,
30 czerwca (czwartek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 13.06.2016


      

Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce Pliki do pobrania zamieszczono Protokół z Walnego Zgromaszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie", które odbyło się w dniu 29.04.2016 r..

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 17.05.2016


      

SM/XXIV/194/2016

Działoszyn, dn. 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Wartą” w Działoszynie informuje:
1. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie zmniejszenia stawki na fundusz remontowy:
- zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 1,00 zł/m2 na kwotę 0,50 zł/m2.
2. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie podwyższenia stawki opłaty eksploatacyjnej:
- podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty 1,51 zł/m2 na kwotę 2,01 zł/m2.
Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na wysokość dotychczasowego czynszu.
Uchwały wchodzą w życie z dniem 01.08.2016 r.

Przypominamy o terminowych wpłatach.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 14.04.2016
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20",
b) Wartośc zadania: 324 025,81 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pla) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23",
b) Wartośc zadania: 523 284,24 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.