Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


SM/XXVI/ 7 /2018

Działoszyn, dn. 02.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
Przedmiotowy lokal nr 39 usytuowany jest w bloku nr 22, położonym przy ul. Piłsudskiego, 98 – 355 Działoszyn. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,92 m 2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 3,15 m 2.
Więcej informacji w "Ogłoszeniu o przetargu".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 02.01.2018


SM/XXV/477/2017

Działoszyn, dn. 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy. Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
14 grudnia (czwartek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5;
15 grudnia (piątek) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10;
18 grudnia (poniedziałek) bloki nr 11, 12, 13, 15;
19 grudnia (wtorek) bloki nr 16, 17, 18;
20 grudnia (środa) bloki nr 19, 20;
21 grudnia (czwartek) bloki nr 21, 22;
28 grudnia (czwartek) bloki nr 23, 24;
29 grudnia (piątek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 05.12.2017
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 19",
b) Wartośc zadania: 707 172,92 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 624 773,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, ocieplenie w loggiach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja rozdzielacza, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów równoważących.

www.zainwestujwekologie.pl
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20",
b) Wartośc zadania: 324 025,81 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwocie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych.

www.zainwestujwekologie.pla) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23",
b) Wartośc zadania: 523 284,24 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwocie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.