Informacja o zmianie stawek czynszowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie informuje:

  1. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/III/2019 z dnia 28 marca
    2019 roku, podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty
    2,01 zł/m2 na kwotę 2,61 zł/m2.

Podwyższenie stawki opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (wzrost cen materiałów i usług firm zewnętrznych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stawki ubezpieczenia nieruchomości, wzrost kosztów transportu).

  1. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/III/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m2 na kwotę 0,20 zł/m2.

Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.