Informacja o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.