Zapytanie ofertowe – dot. okresowa kontrola raz na rok stanu technicznego obiektów budowlanych.