Kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowej (c.d.)

SM/XXVIII/ 248  /2020                                                                     Działoszyn, dnia 06.10.2020 r.

Ogłoszenie

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udostępnianie swoich mieszkań w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej.

Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników firmy: FLESZ Z.U.H. Zakład Kominiarski, Mistrz Kominiarski Włodzimierz Kudaj, według następującej kolejności:

13 październik (wtorek)            – bloki nr 25, 26 od godz. 900  do 1100 oraz od godz. 1400  do 1700;

13 październik (wtorek)            – blok nr 27, od godz. 1100  do 1300 oraz od godz. 1400  do 1700;

Jednocześnie odbędzie się czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Przypominamy o zabezpieczeniu kratek wentylacyjnych w mieszkaniach.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia powyższych czynności.

Niesprawna instalacja gazowa oraz zły stan przewodów kominowych (wentylacyjnych), są najczęstszymi przyczynami występowania zagrożeń dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu.   

Numer telefonu kontaktowego do osoby przeprowadzającej kontrolę: 784 574 378.

Jednocześnie prosimy lokatorów o przestrzeganie wymogów sanitarnych wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.