Ogłoszenie o przetargu: „Modernizacja węzła cieplnego bl. 25”

 

SM/186 /2021                                 Działoszyn, dn. 09.06.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym:

„Modernizacja węzła cieplnego z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi oraz podpionowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie.”

Termin składania ofert do dnia 25.06.2021 r., (tj. piątek) do godz. 1500.

Więcej szczegółów poniżej lub pod numerem telefonu 694 462 914.

Zał. nr 1 SIWZ

zał. 2 przedmiar

zał. 2 przedmiar poz. 1.7.1

zał. 3 projekt