Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku nr 25”

SM/ 185 /2021                                                                          Działoszyn, dn. 09.06.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym:

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy
ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie.”

Termin składania ofert do dnia 25.06.2021 r., (tj. piątek) do godz. 1500.

Więcej informacji poniżej lub pod numerem telefonu 694 462 914.

Zał. nr 1 SIWZ

zał. 2 projekt

zał. 3 przedmiar