Spis stanów wodomierzy.

SM/ 190 /2021

OGŁOSZENIE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla oraz pracowników spółdzielni, zwraca się z prośbą o wypełnienie druków (dotyczących aktualnych stanów wodomierzy) dostarczonych do Państwa skrzynek pocztowych. Wypełniony druk prosimy dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby spółdzielni, przy ul. Grota Roweckiego 6. Ostateczny termin dostarczenia informacji upływa z dniem 30 czerwca 2021 r..

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę oraz okazywaną wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Tabelka dotycząca spisu wodomierzy  – do pobrania.