Informacja o zmianie stawek czynszowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie informuje: Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/III/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty 2,01 zł/m2 na kwotę 2,61 zł/m2. Podwyższenie stawki opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (wzrost cen materiałów i usług firm zewnętrznych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stawki ubezpieczenia nieruchomości, wzrost kosztów transportu). Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/III/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m2 na kwotę 0,20 zł/m2. Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.
Read More

Zmiana stawki zaliczki na c. o.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie Stosownie do postanowień art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zawiadamia, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe ceny wprowadzone przez dostawcę ciepła za dostarczanie czynnika grzewczego. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie Nr 10/IX/2018 z dnia 19.09.2018 r., podwyższa się stawkę za centralne ogrzewanie: - z kwoty 3,30 zł/m2 na 3,60 zł/m2 . Zmieniona stawka obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2018 roku.
Read More