Organy spółdzielni

Zarząd

Prezes: Łukasz Strykowski

Główna Księgowa Członek Zarządu: Marzena Szczęsna

Zastępca Prezesa Zarządu: Wojciech Patocki

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Radny Nadzorczej – Grzegorz Drabowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Stanisław Bazan

Sekretarz Rady Nadzorczej – Krystyna Konecka

Komisja Rewizyjna –

  • Gabriel Jędrczak
  • Ewa Adamus
  • Stanisław Bazan 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

  • Mirosław Szmyt
  • Iwona Janeczek 
  • Krystyna Konecka

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Ryś, Zdzisław Kopij