Zmiana stawki zaliczki na c. o.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie Stosownie do postanowień art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zawiadamia, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe ceny wprowadzone przez dostawcę ciepła za dostarczanie czynnika grzewczego. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie Nr 10/IX/2018 z dnia 19.09.2018 r., podwyższa się stawkę za centralne ogrzewanie: - z kwoty 3,30 zł/m2 na 3,60 zł/m2 . Zmieniona stawka obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2018 roku.
Read More