Instrukcja segregowania odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, przekazuje do wiadomości i ścisłego przestrzegania „Instrukcję segregowania odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn”.
Treść instrukcji