Komunikat ZWIK o prawidłowym korzystaniu z instalacji kanalizacyjnej.