Zapytanie ofertowe dotyczące rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej.