Historia

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie jest Spółdzielnią stosunkowo młodą, mającą swoją siedzibę przy ulicy Grota Roweckiego 6. Do Rejestru Spółdzielni została wpisana w dniu 24 września 1992 roku, a jej pierwszy Statut został zarejestrowany 28 grudnia 1992 roku.

Pierwszym Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” został Pan mgr inż. Krzysztof Piekarz a V-ce Prezesem Pan Edward Bąk. Spółdzielnia utworzona została na bazie mieszkań zakładowych, przekazanych w dniu 30 grudnia 1992 roku aktem notarialnym przez Kombinat Cementowo Wapienniczy „Warta” z/s w Działoszynie. Umowa darowizny obejmowała użytkowanie wieczyste działek gruntu wraz z wybudowanymi na nich 25 blokami, budynek kotłowni osiedlowej wraz z jej siecią wewnętrzną, przystanek PKS, sieć dróg wewnętrznych, place osiedlowe oraz pawilon handlowy.

Po przejęciu byłych mieszkań zakładowych, przyjęto w poczet członków spółdzielni ówczesnych najemców lokali mieszkalnych oraz ustanowiono na ich rzecz spółdzielcze lokatorskie prawa.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” Działoszynie, w skład której weszli: mgr inż. Cezary Wolniewicz, mgr Mieczysław Różański, Zygmunt Mielczarkowski, Leokadia Damowska, Halina Kempska, Stanisław Ranoszek, Stanisław Tkaczyński , Marek Staroń, odbyło się dnia 5 stycznia 1993 roku.

W latach 1995_2001 w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie oprócz osób już wyżej wymienionych zasiadali również: Jarosław Derek, Kazimierz Lechowicz, Tadeusz Cytarzyński, Dariusz Gawlak, Piotr Kiedos, Ferdynand Majewski, Jan Patocki, Krystyna Paruch, Zdzisław Tomaszewski, Marian Suski, Jan Folentarski, Genowefa Zając, Ireneusz Krzemiński, Zbigniew Czajkowski, Mikołaj Cichowlas. W połowie lat 90-tych rozpoczęto proces przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu w spółdzielcze własnościowe. Z możliwości tej do dnia 30 czerwca 2007 roku skorzystało około 90% lokatorów.

W dniu 28 czerwca 2001 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, które wybrało kolejną Radę Nadzorczą w skład której weszli: Przewodniczący Pan Stanisław Ranoszek, Zastępca Pan Sylwester Jagiełło, Sekretarz Pani Krystyna Jończyk oraz członkowie: Maciej Karczewski, Krzysztof Sikora, Jadwiga Goral, Jacek Kasterski, Mirosław Mateja, Mirosław Kaczmarek, Marek Leszczyk i Wiesław Mordal.

W dniu 14 stycznia 2002 roku, w związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Piekarza z funkcji Prezesa Zarządu, spośród członków nowo wybranej Rady Nadzorczej, został oddelegowany na to stanowisko Pan Sylwester Jagiełło, który funkcję tę sprawował do końca 2010 r.

Obecnie w skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie oprócz Prezesa Zarządu Pana Łukasza Strykowskiego wchodzi Pani  Marzena Szczęsna jako Główny Księgowy i Członek Zarządu oraz Wojciech Patocki jako członek Zarządu.

W dniu 28 kwietnia 2023 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wybrało Radę Nadzorczą na kadencje 2023-2026, w skład której weszli: Przewodniczący  Michał Cieśla, Zastępca Agnieszka Ryś, Sekretarz Dorota Majchrzak oraz pozostali członkowie: Mirosław Szmyt, Stanisław Bazan, Wacław Klimczak, Krzysztof Sikora, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Szczerkowski.

Całą dotychczasową działalnością Spółdzielni kierowali prezesi:

  • 01.01.1993 r. – 02.06.1998 r. – Krzysztof Piekarz

  • 01.09.1998 r. – 19.02.2000 r. – Jan Patocki

  • 01.11.1999 r. – 31.03.2000 r. – Krystyna Konecka

  • 01.06.2000 r. – 30.06.2001 r. – Andrzej Kieruzel

  • 01.08.2001 r. – 14.01.2002 r. – Krzysztof Piekarz

  • 15.01.2002 r. – 31.12.2010 r. – Sylwester Jagiełło

  • 01.01.2011 r. – 22.03.2013 r. – Krystyna Konecka

  • 01.05.2014 r. – do chwili obecnej – Łukasz Strykowski

Zdjęcia osiedla z 1994 roku