WFOŚiGW w Łodzi

WFOŚiGW
 

 

1. Nazwa Zadania: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21
a) Wartość  zadania: 623 962,58 zł,
b) Dofinansowanie: w formie umorzenia części pożyczek w kwocie 194 452,72 zł; w formie pożyczki w kwocie 372 274,00 zł
c) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
d) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ocieplenie stropodachu, remont płyt balkonowych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja rozdzielaczy, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów równoważących.


2. Nazwa Zadania: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 19„,
a) Wartość  zadania: 707 172,92 zł,
b) Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 624 773,00 zł,
c) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
d) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ocieplenie stropodachu, ocieplenie w loggiach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja rozdzielacza, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów równoważących.


3. Nazwa Zadania: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20„,
a) Wartość zadania: 324 025,81 zł,
b) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwocie 145 800,00 zł,
c) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
d) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych.


4. Nazwa Zadania: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23„,
a) Wartość zadania: 523 284,24 zł,
b) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwocie 145 800,00 zł,
c) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
d) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacyjnych.